Tre föreningar i Ramsjö får bygdemedel

Vindkraftverk i skog

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj om tilldelning av bygdemedel avseende Våsbergets vindkraftspark för 2019. Beslutet är i enlighet med Ramsjö bygderåds förslag.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Enligt förslag från Ramsjö bygderåd och beslut av kommunstyrelsen får dessa tre föreningar i Ramsjö bygdemedel för följande ändamål:

  • Ramsjö Fiskevårdsområdesförening får 50 000 kronor för anläggning av flugfiskebrygga
  • Ramsjö Hembygdsförening får 100 625 kronor för renovering/upprustning av Ramsjö Hembygdsgård
  • Ramsjö Byaråd Ekonomiska förening får 16 200 för miljövårdande åtgärder