Tre föreningar får bygdemedel från Svartvallsbergets vindkraftsfond

Styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftsfond har fördelat bygdemedel till föreningar i Färila och Järvsö.

Vid sammanträdet den 27 maj gick styrelsen för Svartvallsberget igenom varje enskild ansökan om bygdemedel och på vilket sätt den gynnar bygden. De enades om utdelning av bygdemedel till tre föreningar:

  • Färilarevyn, 11 632 kronor för inköp av fyra stycken trådlösa mikrofoner.
  • Skästra byaförening, 11 632 kronor för
  • Järvsö fiskevårdsförening, 10 000 kronor för

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.