Trafikverket utför underhållsarbete på broar

För att upprätthålla standard och livslängd på cirka 800 broar i Gävleborgs län, utför Trafikverket underhållsarbeten med bland annat impregneringsmedel. Berörda vägsträckor är de som ägs och förvaltas av Trafikverket. Just nu sker arbetet längs väg 83 där alla broars kantbalkar och vingmurar i betong ska impregneras.

Trafikverkets entreprenörer ska alltid bära varselkläder klass 3 vid arbete på väg. Förutom att bära varselkläder ska Trafikverkets entreprenörer alltid kunna identifiera sig med giltigt ID06 samt ha en aktiv Trafikanordningsplan att uppvisa. Arbetsfordon ska uppfylla krav på reflex/blixtljus för att få befinna sig på väg som ett arbetsfordon. I kontraktet ställs däremot inte krav på att arbetsfordon ska märkas med Trafikverket.