Trafikstörningar mellan 10 och 17 juni

En väldigt stor transport ska passera Ljusdal och köra vidare längs väg 83 mot Ramsjö. Kyrksjönäsvägen i Ljusdal är därför tidvis avstängd 10-14 juni och väg 83, fem kilometer norr om Ramsjö, är avstängd 13-17 juni.

Skyltar med hänvisningar om alternativa färdvägar finns utsatta på flera platser.