Meny
Sök

Toppresultat av niorna

Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gått ut årskurs 9 i Ljusdals kommunala skolor har i år nått toppnivå.

Snittet på 221 i meritvärde har ingen motsvarighet under något år sedan 2005, det första året med tillgänglig statistik. Under de två tidigare toppåren 2008 och 2015 var det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna i kommunens grundskolor 214.

Genomsnittliga meritvärdet i riket för elever som gått ut nian är 216,3 (Skolverket 2015/2016).

Även andelen gymnasiebehöriga elever i årskurs 9 i Ljusdals skolor har ökat avsevärt. 82 procent av förra läsårets 200 nior i kommunala skolor hade betyg för att komma in på gymnasiet. 2015/2016 var det 74 procent.

- Vi kan nämna en rad faktorer som kan ligga bakom förbättringen. Alla elever på högstadiet har nu egen dator. Satsningen på matematik- och läslyftet börjar ge resultat liksom det kollegiala lärandet där lärarna inspirerar och stöder varandra. Elevhälsans roll ska också framhållas där det nu finns elevhälsoteam på varje skola. Anpassning av klassrum i stället för på elevnivå är en annan satsning som bidragit, säger Inga-Lill Öjemark, tillförordnad elevhälsochef i Ljusdals kommun.

Inga-Lill Öjemark anser vidare att resultatet av alla satsningar är än mer glädjande med tanke på att skolorna på senare år tagit emot många nyanlända elever och där införandet av språkassistenter visat sig ge resultat.

Politikerna i utbildningsnämnden har satsat på socioekonomisk fördelning, det vill säga mer pengar där behoven är störst.

- Vi fortsätter med att satsa där behoven är som störst och det pågår en ständig översyn av verksamheten för att klara detta, säger Allan Cederborg (M), ordförande för utbildningsnämnden.

Även på Slottegymnasiet i Ljusdal har elevresultaten förbättrats det senaste året. Av årets avgångselever hade 86 procent fullständig examen vilket är en förbättring med en procentenhet jämfört med läsåret 2015/2016.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320