Tips och råd för bemötande

Rådet för funktionshinderfrågor har nu uppdaterat sin bemötandeguide, en skrift som ger vägledning inför möten med människor som har olika funktionsnedsättningar.

Ett gott bemötande handlar om att visa respekt för andra människor. Mänsklig värme och empati räcker långt, men ibland kan det behövas särskild kunskap i mötet med personer som har olika funktionsnedsättningar. Det kan vara små detaljer som avgör om bemötandet känns respektfullt.

Det finns olika typer av nedsättningar av funktionsförmågan, den kan till sin karaktär vara fysisk, psykisk eller intellektuell.