Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

Från 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya lagen innebär att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs.

Tillståndsplikten gäller både detaljhandels- och partihandelsförsäljning och tillståndet ska ansökas hos kommunen som gör en prövning av exempelvis ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslig belastning. Tillståndsansökan ska lämnas in till Ljusdals kommun senast 31 oktober 2019 för partihandeln och senast 1 november 2019 för detaljhandeln.
- Vi får se hur många som väljer att ansöka om fortsatt försäljning av tobak. Tillståndsansökan är förenad med en prövningsavgift och en årlig tillsynsavgift som båda ska beslutas av kommunfullmäktige under våren, säger Margareta Andersson, alkoholhandläggare i Ljusdals kommun.

När det gäller snus säger den nya lagen att styckförpackningar ska innehålla minst 20 portioner snus eftersom små och prismässigt attraktiva förpackningar kan verka lockande, främst för yngre. Sverige godkänner också Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).