Tillkännagivande Fördjupad översiktsplan Öjeberget

Den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är antagen enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2021.

Antagandehandlingar finns tillgängliga från 8 oktober till och med 29 oktober på kommunens hemsida ljusdal.se, i Kommunhusets innetorg samt på plan 4 i Kommunhuset.

Tillkännagivandet görs enligt plan- och bygglagen och är en del av processen i översiktsplanering inför att planen ska få laga kraft.