Tidigare beslut om samordning av skollokalerna i Los har upphävts

Utbildningsnämnden har den 10 december beslutat att upphäva tidigare beslut från 2019 om samordning av förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler.

Det nya beslut i nämnden innebär att förskolan stannar kvar på Torgallsvägen 28, att D-huset på Los skola plomberas och kallställs och att övrig skolverksamhet samordnas i resterande skollokaler.

Stina Michelson (S), utbildningsnämndens ordförande