Tider för skolstart den 19 augusti

Sommarlovet går mot sitt slut och rektorerna i Ljusdals kommuns skolor hälsar både nya och redan inskrivna elever välkomna till skolstart.

Höstterminen 2020 börjar onsdag den 19 augusti och pågår till den 18 december. Höstlovet infaller som vanligt vecka 44, 26 - 30 oktober.

Nedan följer tider för skolstarten den 19 augusti:

Stenhamreskolan i Ljusdal
Förskoleklass: Klockan 8-12:30.
Årskurs 1 - 6: Klockan 8-14.
Samling i respektive klassrum.

Årskurs 7: Klockan 8 i aulan.
Årskurs 8 - 9: Klockan 9 i hemklassrummen.

Tallåsens skola
Förskoleklass - årskurs 6: 8:30 - 14:20.
Samling i respektive klassrum.

Gärdeåsskolan i Ljusdal
Förskoleklass - årkurs 6: Klockan 8-14.
Grundsärskolan, alla klasser: Klockan 8-14.
Samling i respektive klassrum.

Färila skola
Förskoleklass – årskurs 9: Klockan 8:15-14.
Samling i respektive klassrum.

Los skola
Förskoleklass – årskurs 3: Klockan 8:10-12:20.
Årskurs 4 - 9: Klockan 8:10-13:40.
Samling i respektive klassrum.

Järvsö skola i Nybo
Förskoleklass – årskurs 3: Klockan 8:15-14.
Samling i respektive klassrum.
Skolskjutsen går hem klockan 14:10.

Järvsö skola
Årskurs 4 - 9: Klockan 8:15-14.
Samling i respektive klassrum.

Slottegymnasiet
Årskurs 1: Klockan 9 i aulan.
Årskurs 2 och 3: Klockan 12 i hemklassrummen.

Skollunch serveras på samtliga skolor på skolstartsdagen den 19 augusti.

Försäkringar
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade. Elever i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.