Stor satsning på jämställdhet

Kommunpolitiker i Ljusdal på kurs i jämställdhetsintegrering.

Alla verksamheter som Ljusdals kommun bedriver ska jämställdhetsintegeras. Det har kommunfullmäktige beslutat och arbetet med detta är igång.

Det handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett kön, oberoende vilken hjälp/tjänst (till exempel skola, äldreomsorg, bygglov, fritidsgård) som erbjuds samt att förutsättningar och beslut prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resultatet väntas bli att kommunala beslut ska falla ut likvärdigt oavsett kön och därmed även bli mer rättsäkra.

Inom Ljusdals kommun har jämställdhetsintegrering funnits länge. Utbildningsförvaltningen har arbetat med det sedan 2013. Vissa mindre insatser har gjorts även inom omsorgsnämndens verksamheter.

Den första delen av den av kommunfullmäktige beslutade satsningen på jämställdhetsintegrering genomfördes 25-26 januari med grundläggande utbildning i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, regi för ledande politiker och tjänstepersoner. Deltagarna ska sedan arbeta konkret med förbättringar och redovisa detta vid en återträff efter cirka sex månader.

Övriga delar för att följa upp beslutet är att intervjua chefer för att identifiera jämställdhetsproblem och -utmaningar, åtgärda dessa utmaningar och slutligen följa upp och utvärdera allt.

- Jämställdhetsintegrering är en ständigt pågående process och jag är mycket glad att arbetet nu har startat, säger Yvonne Oscarsson (V), ordförande för kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.

Kontaktperson:
Malin Fundin
Jämställdhetsstrateg
Tel: 0651-180 00
E-post: malin.fundin@ljusdal.se