Stor fastighetsaffär i Ljusdal

Fyra fastigheter i centrum och Norrkämsta i Ljusdal, om totalt cirka 24 000 kvadratmeter, byter ägare. Diös säljer dessa till nybildade Ljusdal Fastigheter AB. Tillträde sker omgående.

Fastigheterna i Ljusdal omfattar i huvudsak ytor för handel, kontor, logistik och industri eftersom det rör sig om Centrumhuset, Byggfaktas lokaler nära Kyrksjön, stor del av Norrkämsta industriområde och närbelägna DHL Express.

- Vi är väldigt glada över att vi nu genomfört den här affären och ser fram mot att tillsammans med våra nya hyresgäster, näringslivet i Ljusdal och Ljusdals kommun, fortsätta utveckla fastigheterna och orten, säger Stefan Henriksson, som tillsammans med brodern Christer och Magnus Fernqvist äger Ljusdal Fastigheter.

Den nya ägartrion har det mesta av sin verksamhet i Stockholmsområdet och ser satsningen i Ljusdal som spännande bland annat med tanke på den stora andel företagare som finns bland Ljusdals kommuns omkring 19 000 invånare.

Ljusdals kommun och dess näringspolitiska stiftelse NärLjus har haft en dialog med Ljusdal Fastigheter inför den nu genomförda affären.

- Det är oerhört glädjande och vi välkomnar företaget som vill vara med om att utveckla näringslivet och Ljusdals kommun. Det ger också en viktig och positiv signal till kommuninvånarna och övriga näringslivet med investerare som satsar, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen och NärLjus.