Stora mängder regn väntas för Gävleborg

SMHI varnar för att det från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag kan komma stora mängder regn över Gävleborgs län. Regnet väntas bli ihållande och tidvis kraftigt med regnmängder på upp till mellan 70 och 100 millimeter.

Regnmängderna kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag samt översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för stora regnmängder. Varningen gäller hela länet men SMHI uppger att det är osäkert var de största regnmängderna kommer. Håll dig uppdaterad via SMHI.

Förbered dig och håll dig uppdaterad
Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.

Mer information om väderläget hittar du hos SMHI: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-risker/varningar

Hos Krisinformation.se hittar du checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning: Översvämning - Krisinformation.se