Stoppat intag till Naturbruksprogrammet inriktning djur

Utbildningsnämnden har under dagen beslutat att stoppa intaget till årskurs 1 på Slottegymnasiets Naturbruksprogram inriktning djur, från och med höstterminen 2019.

Utbildningsnämndens beslut är taget mot bakgrund årets sökandetal, tidigare års beläggning samt programmets ekonomiska bärighet. Inför läsåret 2019/2020 hade Naturbruksprogrammet inriktning djur sex förstahandssökande av 14 platser.

Utbildningsnämnden beslutade också att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en konsekvensbeskrivning angående nedläggning av Naturbruksprogrammet inriktning djur inför beslut om programutbud läsåret 2020/2021.

Förslaget om intagsstopp till Estetiska programmet inriktning estetik och media samt inriktning musik avslogs av nämnden. Inför beslut om kommande läsårs programutbud ska utbildningsförvaltningen utreda förutsättningar för ett samarbete med exempelvis Slottehubben och/eller andra aktörer i syfte att erbjuda estet musik i en ny form. Utredningen ska vara klar och presenteras för utbildningsnämnden senast i augusti 2019.