Stipendium till elever vid vård- och omsorgsprogrammet

Stipendiater

Omsorgsförvaltningen delar årligen ut ett stipendium på 3000:- till en elev i årskurs 3 på vård- och omsorgsprogrammet. Detta sker i samverkan med Vård- och omsorgscollege i Ljusdal.

Detta år har stipendiet delats mellan 2 elever som erhåller 1500:- vardera; Mawael Tesfagabir och Erik Bohlin Gratias.

Kriterier för att erhålla stipendiet är följande:

  • är en god representant för vård- och omsorgsyrket
  • är en god representant för vård- och omsorgsutbildningen
  • uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens
  • har en hög social kompetens
  • är en bra kamrat

Stipendiet delades ut av ordförande i lokal styrgrupp, VO-C Ingrid Johansson på examensdagen fredag den 12/6.