Statligt stöd till biblioteksverksamhet

Hyllor fyllda med böcker

Ljusdals kommunbibliotek har via stödformen ”Stärkta bibliotek” beviljats 850 000 kr av Statens kulturråd. Medlen kommer framför allt att satsas på kulturarrangemang så som författarbesök för barn och vuxna, men även marknadsföring, utbildning, m.m.

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Totalt fördelas årligen 225 miljoner kronor under 2018-2020. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Källa: Kulturrådet