Stärkt luftburen beredskap skogsbrandssäsongen 2021

Vattenbombande flygplan.

Fyra vattenbombande flygplan och tio helikoptrar finns nationellt att tillgå under årets skogsbrandssäsong. De är placerade på olika orter i Sverige och avropas av räddningstjänsten. De kan snabbt vara på plats för att bekämpa skogsbränder.

Efter de omfattande skogsbränderna 2018 fick MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen. Succesivt har den nationella beredskapen stärkts och skogsbrandsäsongen 2021 ökar de resurserna med fyra vattenbombande flygplan och tio helikoptrar.

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning via räddningstjänsten. Vid större skogsbränder kan kommunen samarbeta inom regionen och vid en alltför stor och långdragen situation har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Under skogsbrandssäsongen utförs ordinarie skogsbrandsbevakning av länets flygklubbar, däribland Ljusdals flygklubb. Om inte väderförhållanden kräver annat bevakas Gävleborgs län mellan 1 maj till 30 augusti i två flygslingor, södra och norra slingan. Norra slingan flyger över Ljusdal, Ramsjö, Hassela, Söderhamn, Edsbyn och Los.

- Plan från flygklubbarna kan stå kvar i luften ovanför brandplatsen och lotsa räddningstjänsten den närmaste vägen till brandplatsen. De har också bra sikt över nära vattendrag, säger Peter Nystedt, chef för räddningstjänsten, Ljusdals kommun.

Målet med skogsbrandsbevakning med flyg är att så tidigt som möjligt upptäcka och positionsbestämma skogsbränder för att hindra spridning och därmed stora egendomsförluster och kostnadskrävande räddningsinsatser.