Starkt förbättrat betyg i företagsklimat

Företagsbild

I Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sverige har Ljusdals kommun klättrat 52 platser och är därmed bland de 12 kommuner i landet som har klättrat mest sedan 2017.

- Det är riktigt roligt att företagsklimatet i Ljusdal tar ett rejäl kliv uppåt i rankningen, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen och den näringspolitiska stiftelsen NärLjus i Ljusdal. Utvecklingen stämmer väl med trender som att företag investerar, att det går bra för företagen och att antalet invånare ökar. Klivet uppåt i rankningen har också ett viktigt signalvärde.

Tvåhundra företagare i Ljusdals kommun fick under våren ett enkätutskick från Svenskt Näringsliv där de ombads att bedöma det lokala företagsklimatet. Bland dessa valde 82 att besvara enkäten och därmed ge underlag till den nationella rankningen, som till två tredjedelar bygger på företagens enkätsvar och till en tredjedel på uppgifter från Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen. Syftet med undersökningen av företagsklimatet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

I fjol rankades Ljusdals kommun som 277 av 290 kommuner i Sverige, nu ligger Ljusdal på 225:e plats. Bland länets kommuner hamnar Ljusdal på plats fyra, efter Hofors, Ovanåker och Hudiksvall.

Den sammanfattande bedömningen i Ljusdal ger kommunen 3,01 på en 6-gradig skala. Ett så bra omdöme har kommunen inte fått sedan 2010 och många delresultat visar samma utveckling.

Som exempel kan nämnas företagarnas genomsnittsbetyg 3,14 för kommuntjänstemäns attityder till företagande som är det bästa i undersökningen sedan 2009 och bättre än länsgenomsnittet. Genomsnittsbetyget 3,90 för skolans attityder till företagande är det bästa sedan 2010, även det bättre än länsgenomsnittet. Tele- och it-nätet i kommunen får av företagarna det höga genomsnittsbetyget 3,99 som är det bästa i länet och även bättre än riksgenomsnittet.

Årets sammanfattande bedömning av företagsklimatet i Ljusdals kommun ligger strax under medel för länet (Ljusdal har tre Gävleborgskommuner bakom sig). Riksgenomsnittet är 3,4.

Av undersökningen framgår också att Ljusdals kommun fortfarande ligger högt, på 20:e plats i Sverige, när det gäller antalet företag per 1 000 invånare.

-Att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet i Ljusdals kommun är en av våra mest angelägna frågor, säger Stefan Wennerstrand, vd för den näringspolitiska stiftelsen NärLjus i Ljusdal. Därför är det glädjande att se att fokuserat arbete genererar resultat, och att vi är på rätt väg. Dock är förbättringspotentialen stor på ett antal viktiga områden, och vi kommer att intensifiera arbetet inom dessa.

Kontakt

Lars Molin
Ordförande i kommunstyrelsen
Ljusdals kommun
0651-181 01
lars.molin@ljusdal.se

Kontakt

Stefan Wennerstrand
Vd NärLjus
070-245 46 97
stefan.wennerstrand@ljusdal.se