Meny
Sök

Sök färdtjänst inför jul och nyår

Du som är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst någon gång under perioden 18 december - 2 januari behöver ansöka om det i god tid. 

Riksfärdtjänst utanför länet
Ansökan om riksfärdtjänstresa utanför länet som ska ske under perioden 18 december - 2 januari behöver vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast 17 november.

Riksfärdtjänst inom länet
Ansökan om riksfärdtjänstresa inom länet som ska ske under perioden 18 december - 2 januari behöver vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast 4 veckor före resdagen.

Färdtjänstresa med specialfordon på julafton
Beställning av färdtjänstresa med specialfordon på julafton ska ske senast den 17 december hos Serviceresor, telefonnummer 0771-64 64 65.

Färdtjänstresa med personbil på julafton
Beställning av färdtjänstresa med personbil på julafton får ske tidigast 10 december hos Serviceresor, telefonnummer 0771-64 64 65.

Kontakt

Färdtjänsthandläggaren
0651-180 00
Telefontid måndag – torsdag kl. 08.00-09.30 

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320