Sök eller nominera till frivilligstipendium

Ljusdals kommuns frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området. Ta chansen att nominera någon som du tycker har gjort något utöver det vanliga inom aktuellt område.

Stipendiet kan delas ut till organisationer eller till personer bosatta och verksamma i Ljusdals kommun eller har speciell anknytning till kommunen. Urvalet sker utifrån de nomineringar som lämnats.

Den totala stipendiesumman uppgår 2019 till 20 000 kronor. Sista dag för ansökan är 21 oktober 2019.

Ansökningsblankett/blankett för nominering

Upplysningar lämnas av Maria Sellberg via e-post: maria.sellberg@ljusdal.se