Sök bidrag till gratis lovaktiviteter!

Flicka som håller ett par skidor

Det finns nu utökade möjligheter för föreningar och andra aktörer att söka bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. Tidigare omfattade bidraget enbart sommarlovet, men nu kan det sökas för skolans alla lovdagar.

Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer och församlingar som finns registrerade i Ljusdals kommun.

Landets kommuner har sedan tidigare beviljats statliga medel till kostnadsfria aktiviter för barn och unga på sommarlovet, och regeringen har nu beslutat att utöka sin samverkan med kommunerna för att främja verksamhet riktad mot barn och unga.

Ansökan måste uppfylla vissa kriterier för att beviljas bidrag. Mer information om kriterierna - och anvisningar om hur ansökan görs - finns på sidan Sök bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter.

Kontakt

Esbjörn Johansson
Ungdomssamordnare
0651-181 15
esbjorn.johansson@ljusdal.se