Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter

Staten avsätter pengar till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år även 2019. Kommunerna får potter tilldelade och fördelar pengarna bland föreningar, organisationer, församlingar och kommunala enheter som ansöker om att anordna aktiviteter.

Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna med att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation, ger stimulans, personlig utveckling och skapar nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Ansök om bidrag för att anordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, och läs mer om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ansökan ska kunna beviljas: ljusdal.se/lovbidrag