Snart dags för skolstart

Sommarlovet går mot sitt slut och rektorerna i Ljusdals kommuns skolor hälsar både nya och redan inskrivna elever välkomna till skolstart.

Höstterminen 2019 börjar onsdag den 21 augusti och pågår till den 20 december. Totalt är höstterminen 82 skoldagar och höstlovet infaller som vanligt vecka 44, 28 oktober till 1 november.

Nedan följer tider för skolstarten den 21 augusti:

Stenhamreskolan i Ljusdal
Förskoleklass - årskurs 6: Klockan 8:00 i respektive klassrum.
Årskurs 7: Klockan 8:00 i aulan.
Årskurs 8 - 9: Klockan 9:00 i respektive klassrum.

Tallåsens skola
Förskoleklass - årskurs 6: Klockan 8:30 i respektive klassrum.

Emiliaskolan i Hybo
Förskoleklass – årskurs 6: Klockan 8:30 i respektive klassrum.

Gärdeåsskolan i Ljusdal
Förskoleklass - årkurs 6: Klockan 8:00 i respektive klassrum.
Grundsärskolan, alla klasser: Klockan 8:00 i respektive klassrum.

Färila skola
Förskoleklass – årskurs 9: Klockan 8:15 i respektive klassrum.

Los skola
Förskoleklass – årskurs 9: Klockan 8:10 i respektive klassrum.

Järvsö skola
Årskurs 4 - 9: Klockan 8:15 i respektive klassrum.

Nybo skola
Förskoleklass – årskurs 3: Klockan 8:15 i respektive klassrum.

Slottegymnasiet
Årskurs 1: Klockan 9:00 i aulan.
Årskurs 2 och 3: Klockan 12:00 i hemklassrummen.

Skollunch serveras på samtliga skolor på skolstartsdagen den 21 augusti.

Försäkringar
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade. Elever i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.