SMHI varnar för stora regnmängder

Foto: Mostphotos.

SMHI varnar för att det i natt och under torsdagen kan komma stora mängder regn över länet, med tyngdpunkt på Hälsingekusten.

I Hudiksvall ser det att kunna komma över 100 millimeter på 12 timmar och även Söderhamn kan få stora mängder regn. I Ljusdals kommun visar prognosen nära 30 millimeter regn på 12 timmar.

Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor och det finns en chans att det värsta ovädret hamnar över Bottenhavet. Håll dig uppdaterad via SMHI.

Regnmängderna kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag samt översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Förbered dig och håll dig uppdaterad
Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.