Slottegymnasiets programutbud klart för läsåret 2022/2023

Fyra högskoleförberedande program och lika många yrkesprogram med fokus på kompetensförsörjning i kommunen. Programinriktningarna är totalt 16 till antalet och NIU, Nationell Idrottsutbildning, erbjuds med inriktningarna bandy och fotboll. Så har utbildningsnämnden beslutat om Slottegymnasiets programutbud nästa läsår.

De här programmen går att söka läsåret 2022/2023:

Barn- och fritidsprogrammet (yrkesprogram)

 • Inriktning: Fritid och hälsa
 • Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Ekonomiprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Ekonomi
 • Inriktning: Juridik

Industritekniska programmet (yrkesprogram och certifierat Teknikcollege)

 • Inriktning: Produkt och maskinteknik
 • Inriktning: Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (yrkesprogram)

 • Inriktning: Skogsbruk
 • Inriktning: Naturturism

Naturvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Naturvetenskap
 • Inriktning: Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapliga programmet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Samhällsvetenskap
 • Inriktning: Beteendevetenskap

Teknikprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet (yrkesprogram och certifierat Vård- och omsorgscollege)

 • Yrkesutgång: Akutsjukvård
 • Yrkesutgång: Psykiatri/funktionsnedsättning
 • Yrkesutgång: Äldreomsorg