Slottegymnasiet: Naturbruksprogrammets inriktning naturturism startar inte ht 2021

Utbildningsnämnden har under dagen beslutat att Slottegymnasiets Naturbruksprogram, inriktning naturturism, inte ska starta till hösten. Lågt antagningsantal ligger bakom beslutet.

Inriktning naturturism på Naturbruksprogrammet var en av nyheterna i Slottegymnasiets programutbud för läsåret 2021/2022. Statistik visar nu att inriktningen enbart har två antagna elever, varav en förstahandssökande. Mot den bakgrunden sätts naturturism på paus kommande hösttermin.

Slottegymnasiets utbud läsåret 2021/2022

  • Nationell idrottsutbildning, NIU, bandy och fotboll.
  • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap.
  • Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap.
  • Naturbruksprogrammet, inriktning skogsbruk.
  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap.
  • Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi och juridik.
  • Vård- och omsorgsprogrammet.
  • Barn och fritidsprogrammet, inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete.
  • Industritekniska programmet, inriktningarna svets samt produktion och maskinteknik.
  • Introduktionsprogrammet, inriktningarna språkintroduktion och yrkesintroduktion.