Skyltar kommer ses över av Ljusdals kommun

Plan- och bygg kommer att genomföra en fördjupad skylttillsyn i hela Ljusdals kommun under vinterhalvåret 2019/2020.

Om du har en skylt uppsatt utan ett befintligt bygglov kan du själv ta ner denna och söka bygglov. Inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltar över 1 kvm eller orienteringstavlor (exempelvis välkomstskyltar, kartor etc.) över 2 kvm (med undantag för om skyltar placeras på en kulturhistoriskt värdefull byggnad där allt är bygglovspliktigt).

Om du vill sätta upp en skylt inom detaljplanerat område kontaktar du Plan- och bygg på Ljusdals kommun. Om du vill sätta upp en skylt utanför detaljplanerat område kontaktar du Länsstyrelsen,
är det i närheten av en väg kontaktar du Trafikverket. Är du osäker på vem som ansvarar för området just din skylt sitter på är du välkommen att kontakta våra bygglovshandläggare.

För mer information och frågor kontakta:

Sanna Sved, Bygglovhandläggare, tfn: 0651-18304, e-post: sanna.sved@ljusdal.se

Per-Anders Stolt, Bygglovhandläggare, Tfn: 0651-18320, e-post: per-anders.stolt@ljusdal.se