Meny
Sök

Skolstarten närmar sig

Läsåret 2017-2018 börjar onsdag 23 augusti för eleverna i Ljusdals kommunala grundskolor och Slottegymnasiet. Här kan du läsa om skolstarten och skolskjutsarna. Informationen om Nybo skola är uppdaterad 16/8.

Välkommen till höstterminen i Ljusdals kommunala skolor och gymnasium!

Ljusdalsområdet

Stenhamreskolan F-9
Rektor Christer Stenberg, tfn 182 07
Biträdande rektor Stina Flygerfeldt Björk, tfn 182 14
Förskoleklassen kl. 08.00-12.30
Åk 1-6 kl. 08.00-14.00 samling i respektive klassrum
Åk 7 kl. 08.00 samling i aulan
Åk 8-9 kl. 09.00 samling i hemklassrum
Skollunch serveras

Tallåsens skola F-6
Biträdande rektor Mattias Danneteg, tfn 070-190 29 08
Förskoleklassen kl. 08.30-10.00
Årskurs 1 kl. 08.30-11.00
Årskurs 2-6 kl. 08.30-14.20
Samling i respektive klassrum
Skollunch serveras

Emiliaskolan i Hybo
Rektor Carina Dahlström Sved, tfn 070-191 70 63
Exp. tfn 182 11
Skolans tfn 340 095
Förskoleklassen – åk 6 kl. 08.30, se separat utskick
Skollunch serveras

Gärdeåsskolan
Rektor Carina Bryngelsson, tfn 181 94, exp. tfn 181 93
Förskoleklass – årskurs 6 kl. 08.00-14.00 samling i respektive klassrum
Skollunch serveras

Gärdeåsskolan, Grundsärskolan
Rektor Bodil Grahn, tfn 185 45, exp. tfn 181 93
Samtliga klasser kl. 08.00-14.00 samling i respektive klassrum
Skollunch serveras

Färila-Los-området

Färila skola
Rektor Elisabeth Fransson, åk 4-9, tfn 186 03
Biträdande rektor Catrin Backman, årskurs förskoleklass – 3 + fritidshem, tfn186 04
Förskoleklassen - åk 3, tfn 186 37, 186 08
Årskurs 4-6, tfn 186 70, 186 05
Årskurs 7-9, tfn 186 14, 186 15, 186 16
Förskoleklassen - åk 9, kl. 08.15-14.00
Skollunch serveras

Los skola
Rektor Marit Holmstrand, tfn 186 02
Förskoleklass – årskurs 2 kl. 08.10-13.50, tfn 188 18
Årskurs 3-9 kl. 08.10-15.00, tfn 188 17
Skollunch serveras

Järvsöområdet

Öjeskolan
Rektor Eva Åsåker åk 7-9, tfn 187 02
Biträdande rektor Marcus Persson åk 3-6, fritidshem och fritidsklubb, tfn 187 44
Exp. tfn 187 00
Årskurs 3-6 kl. 08.15-12.00
Årskurs 7-9 kl. 08.15-14.00

Nybo skola
Rektor Marie Plomér tfn 187 03, exp. tfn 187 00
Förskoleklassen kl. 08.15-12.00
Årskurs 1-2 kl. 08.15-12.00

Slottegymnasiet

Åk 1, ansvariga mentorer möter upp vid skolans huvudentré kl. 09.15 för att sedan ha upprop i respektive klassrum
Åk 2 och 3, samling i respektive hemklassrum kl. 10.00
Reception tfn 184 00
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade
Elever i kommunal vuxenutbildning under verksamhetstid

Öppna förskolan

Förskolechef Ann Lindgren, tfn 181 78
Verksamheten startar måndag 7 augusti
Öppettider:
Måndagar kl. 12.00-15.00
Tisdagar kl. 09.00-12.00
Onsdagar kl. 09.00-12.00 babycafé
Torsdagar kl. 12.00-15.00
Fredagar kl. 09.00-12.00

Skolskjutsar

Skolskjuts sker dels med ordinarie linjetrafik, dels med upphandlad skolskjuts och dels med taxi. Ansökan om skolskjuts görs via blankett på kommunens hemsida.

Efter upphandling har Mohlins Buss AB övertagit all skolskjutstrafik från och med hösten 2017. För info om linjesträckningar, se länken under Relaterade sidor. Planeraren Stefan Andersson nås på telefon 0651-34 09 11 för frågor om t.ex. påstigningsplatser och avgångstider. På skolbussarna behövs inget busskort.

Busskort hos X-trafik från förra året har i en del fall återladdats, och berörda elever har fått brev om detta. Har du inte fått något brev är ditt kort inte återladdat. Ansökan om nytt busskort görs via hemsidan. Förlorade kort ersätts av kommunen, en administrativ avgift kan tas ut om det upprepas.

Viktig information från X-trafik: Då ett återladdat kort används första gången på terminen ska det läsas över från biljettmaskinen till kortet. Ta inte bort kortet för snabbt, då kan det förstöras!

Vid behov av taxi eller andra frågor om rätten till skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare Roland Hamlin, tfn 181 64 (säkrast kl. 10.00-12.00) eller maila: skolskjuts@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320