Skidnedfart och lift möjliga vid Doktorsdammen i Järvsö

Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 med flera, skidnedfart och lift, antogs av kommunfullmäktige den 15 juni och idag, den 10 juli, vinner den laga kraft. Detaljplanen möjliggör för skidnedfart och lift mellan södra Öjeberget och Doktorsdammen centralt i Järvsö.

Skidnedfarten ska i första hand betjäna skidåkare och cyklister, men ska också kunna förflytta andra intresserade från ett centralt läge i närhet till tågstationen, till besöksanläggningarna vid södra Öjeberget.

Anläggningen kommer troligen att utgöra ett nytt visuellt landmärke i Järvsö, väl synlig från genomfartsvägen.

Detaljplanen gör det också möjligt med utökad bebyggelse öster om Öjevägen samt söder om Anders-Persvägen.

En detaljplan anger hur området ska bebyggas och hur mark eller vatten får användas.

Laga kraft innebär att ett beslut i en kommun eller annan myndighet inte längre kan överklagas.