Skidbussen i Järvsö, ett lyckat pilotprojekt

Det tvååriga skidbussprojektet med huvudsyfte att öka andelen vinterturister som väljer att ta tåget till Järvsö, har nu avslutats. Nu lämnas arbetet över till Destination Järvsö AB som tillsammans med aktörer inom besöksnäringen ska titta på hur en fortsättning kan se ut.

Alltfler besökare hittar till Järvsö, inte minst vintertid då Järvsöbacken och längdåkningsanläggningen Harsagården lockar. Att ta bilen till Järvsö är för många självklart vilket innebär stora utmaningar med växande parkeringsytor och bilkantade gator. Dessutom bidrar bilresorna till ökade växthusgasutsläpp.

Destination Järvsö AB och Ljusdals kommun har därav sett ett behov att vända trenden att ta bilen till Järvsö och har i skidbussprojektet undersökt nya sätt och tjänster som ska underlätta för besökare som åker tåg eller annan kollektivtrafik till Järvsö.

- Skidbussprojektet har bestått av två delar. Dels Skidbussen, en kostnadsfri skyttelbuss mellan tågstationen, Järvsöbacken, Harsagården och olika boenden i Järvsö. Dels Boendetransfern, en bokningsbar transfertjänst (ej kostnadsfri) mellan olika boenden och tågstationen. Tillsammans har de utgjort en lösning för den som vill ta sig till Järvsö och åka skidor, helt utan att ta med bilen. Viktigt att poängtera är också att skidbussen vänt sig till alla, både till turister och till lokalbefolkning, säger Peter Nilsson, projektledare.

Under projekttiden har antalet tågresenärer som ankommer Järvsö station ökat markant. Under julhelgen 2019 ankom nästan tre gånger så många personer med tåg jämfört med julhelgen 2017.

Projektets första vinter registrerades totalt 620 resor med Skidbussen, 450 resor inom Järvsö och 180 resor till Harsagården. Vintern 2019/2020 registrerades 1 733 resor men på grund av coronapandemin sjönk antalet resor drastiskt i slutet av testperioden, som även förkortades med anledning av pandemin.

Testtrafiken har resulterat i en framarbetad samarbetsmodell mellan lokala aktörer inom besöksnäringen och det transportbolag som utför den kommunalt upphandlade skolskjutstrafiken. I undersökning bland besökare i Järvsö har skyttelbussen och boendetransfern uppskattats.

Skidbussprojektet har finansierats av Energimyndigheten och drivits av Ljusdals kommun tillsammans med Destination Järvsö AB. Nu lämnas det över till destinationsbolaget och till de kommersiella aktörer i Järvsö som vill vara med och investera så att skidbussen kan fortsätta köras.