Skaparglädje och lokal stolthet vid Artscapes gatukonstfestival i Ljusdal

Elva permanenta storskaliga muralmålningar, föreläsningar, workshops och medskapande konstverk, samtal, filmvisningar, tillfälliga skulpturer och installationer. Föreningen Artscape har utvärderat gatukonstfestivalen i Ljusdal 2019 som visar på skaparglädje, kreativitet, tusentals besökare och en mycket lyckad gatukonstfestival.

En vecka i början av augusti 2019 samlades 16 konstnärer från olika delar av världen för en gatukonstfestival i Bagargränd i centrala Ljusdal. Festivalen hade föregåtts av ett och ett halvt år av förarbete och utmynnade inte bara i ett unikt kreativt projekt utan har också satt Ljusdal på den globala konstkartan.

Projektet har bidragit till lokal stolthet, inspirerat flera olika aktörer runt om i länet och varit en lärande process för alla inblandade.

Utvärderingen konstaterar att i det lokala förberedelsearbetet fanns en viss oerfarenhet att samla mycket folk på en och samma plats. Detta hade kunnat fokuseras mer på att hålla kvar besökare genom fler sittplatser och tydligare inramning av festivalområdet.

När det gäller förvaltning av konstverken och utveckling av Bagargrändsområdet görs redan guidade visningar och målet är att ta fram en konstvandring för hela området. Det pågår diskussioner om införandet av en laglig vägg att måla på. Muralmålningarna har förvandlat Bagargränd och utgör en bra grund för nya evenemang där man ser det viktigt att involvera såväl lokala engagemang som lokala och regionala initiativ.

Utvärderingen gjordes den 8 april 2020 med representanter från föreningen Artscape, Ljusdals kommun, Systrarna Öhman AB, föreningen Ljusdal i centrum, organisationen Rotary och Region Gävleborg. Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 hölls utvärderingen digitalt.