Simhallen renoveras under ett år

Färila simhall

Nu påbörjas en efterlängtad renovering av Färila simhall då den gamla, uttjänta reningsanläggningen rivs och byts ut mot en ny, modern anläggning. Det omfattande arbetet medför att simhallen behöver hållas stängd från 1 oktober fram till skolstarten hösten 2020.

Färila simhall har, liksom många andra simhallar i landet som byggdes under slutet av 60-talet, en reningsanläggning av sandfilter som under årens lopp endast genomgått smärre moderniseringar. Komponenterna i anläggningen är nu uttjänta och reservdelar finns inte längre att tillgå.

Under ett antal år har temporära lagningar och även lite periodiskt underhåll gjorts för att kunna hålla simhallen öppen. Men för att säkerställa att Ljusdals kommun har en väl fungerande simhall behövs nu hela reningsanläggningen bytas ut till en modern ultrafilteranläggning som är miljöanpassad, driftsäker, mer automatiserad och lättskött.

Ljusdals kommun ber om överseende för den tid som det nödvändiga renoveringsarbetet kommer att ta och de olägenheter detta förorsakar alla våra uppskattade badgäster, stora som små.

Välkommen att utnyttja simhallen innan renoveringsarbetet påbörjas. Gym och sporthall kommer inte att beröras av det kommande renoveringsarbetet, utan håller öppet som vanligt.

De årskort/klippkort på simhallen som fortfarande är giltiga när simhallen stängs kommer automatiskt att pausas under den tid som renoveringen pågår. De kunder som önskar återfå pengar för kvarvarande tid på sitt årskort/klippkort ber vi kontakta simhallen för att få hjälp med detta.

I våra grannkommuner så håller Arbrå simhall för närvarande stängt för renovering från maj 2019 fram till hösten 2020. Även Delsbo simhall håller stängt för en mindre renovering, men öppnar igen den 8 oktober 2019. Hudikbadet, Iggesunds badhus, Bollnäs och Kilafors simhallar håller däremot öppet som vanligt. Här intill finns länkar med information om dem.

Kommunfullmäktige fattade 2017 beslut om att anslå 4,9 miljoner för byte av reningsanläggning och renovering av Färila simhall och kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att skjuta till ytterligare 2,2 miljoner. Finansieringen sker huvudsakligen genom kommunens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering.