Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Obs! Vi hade problem med bandbredden så vi var tvungna att sända i en lägre bildkvalité på Internet.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 24 maj 2021

1. Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020 - Återremitterat ärende

2. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020

3. Extra stöd till föreningar 2021

4. Stöd till det lokala näringslivet med anledning av pandemin

5. Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

6. Verksamhetsplan 2021 - för kännedom

7. Interpellation från Roger Kastman (KD) till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande avseende kommunens ansökan om att bli kompletterande aktör till arbetsförmedlingen

8. Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter Torbjörn Melkersson (V)

9. Avsägelse från Stina Berg (M) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

10. Avsägelse från Walle Olsson (V) gällande uppdraget som ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

11. Motion från Markus Evensson (S) om professionell skjutbana i kommunen. Svar

12. Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs. Svar

13. Medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar

14. Medborgarförslag med önskemål om kommunens agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. Svar

15. Medborgarförslag om gång-och cykelväg till Älvvallen

16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.