Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 16 december 2019

1. Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort

2. Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0)

3. Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020

4. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen andra och tredje kvartalet 2019

5. Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever

6. Medborgarförslag gällande placering av timmeromlastning i Ljusdals kommun

7. Interpellation från Yvonne Oscarsson (V) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande Arbetsförmedlingens nedläggning i Ljusdal

8. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

9. Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)

10. Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden

11. Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

12. Avsägelse från John Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

13. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.