Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Obs! Vi hade tekniska problem så vi var tvungna att sända i en lägre bildkvalité på Internet.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 21 juni 2021

1. Månadsuppföljning och Helårsprognos april 2021

2. Kommunens skattesats budgetåret 2022

3. Budget 2022, ELP 2023-2024

4. Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020

5. Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus

6. Kommunalt partistöd 2021

7. Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i Lörstrand

8. Ej verkställda beslut -individ-och familjeomsorgen 2021

9. Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort. Svar

10. Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö. Svar

11. Medborgarförslag gällande placering av timmeromlastning i Ljusdals kommun. Svar

12. Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan terrorattacken på Utøya. Svar

13. Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av kommunens skogspolicy

14. Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Stina Berg (M)

15. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Anna-Karin Zachrisson (C)

16. Fyllnadsval av ersättarei arbetsmarknads-och socialnämnden efter Roger Kastman (KD)

17. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.