Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 30 september 2019

1. Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2020-01-01 - 2023-12-31

2. Kommunrevisionens ordförande Björn Brink, ärende 2-3
Revisionsrapport - Placering av barn och unga i HVB och familjehem, granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete. Information

3. Revisionsrapport - Sjukfrånvaro. Granskning av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen. Information

4. Revisionsrapport - Granskning gällande cybersäkerhet

5. Riktlinjer för bostadsförsörjning

6. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

7. Sanering av Östernäs

8. Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg

9. Bestämmelser och tillämpningsanvisningar för OPF-KL18

10. Interpellation från Oscar Löfgren (V) till utbildningsnämndens ordförande Stina Bohlin (S) gällande utbildning i programmering och e-sport på Slottegymnasiet. Svar

11. Motion från Tommy Olsson (C) gällande riktlinjer för gåvor till kommunen

12. Medborgarförslag om att branddammen i Los ska rensas och få en fontän

13. Medborgarförslag om att kompositören Einar Westling ska bli ihågkommen genom att en gata eller en plats namnsätts efter honom

14. Medborgarförslag med önskemål om kommunens agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand

15. Medborgarförslag om att skapa ytterligare ett farthinder vid Stenhamreskolan

16. Avsägelse från Helena Brink (M) gällande uppdraget som ledamot i Albert Viksten Donationsfond

17. Avsägelse från Johan Wall (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18. Avsägelse från Olle Fack (C) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och andre vice ordförande i samhällsservicenämnden

19. Avsägelse från Alexandra Karjel (MP) gällande uppdragen som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden samt ersättare i arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott

20. Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter John Nyman (C)

21. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2019

22. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 2019

23. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.