Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Kommunfullmäktige som sändes 25 januari och avbröts på grund av ett tekniskt fel har nu återskapats i två delar. Sändningen kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Obs! Det saknas cirka 20 minuter av sändningen, se ärendelistan nedan.

Del 1. Ärende 1-12

Del 2. Ärende 14-16

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 januari 2021

1. Coronaviruset 2020 - Information

2. Ny sponsringspolicy för Ljusdals kommun Dnr 00296/2020 839

3. Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering av avfall 2021-2025 (Kretsloppsplan)

4. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030

5. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg tredje kvartalet 2020

6. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2020

7. Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2021 (2+1)

8. Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2021 (1+1)

9. Fyllnadsval efter Vanja Isaksson (S) gällande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden

10. Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Jessica Eriksson (S)

11. Avsägelse från Henrik Estander (L) av uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval

12. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson (S) gällande alltför många ungdomar lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Svar

13. Interpellation från Maria Molin (M) till samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) gällande stängning av IP och tennishallen i Ljusdal december 2020. (Saknas i sändningen)

14. Interpellation från Maria Molin (M) till Ove Schönning (S) gällande Fritidsbank. Svar (Början av ärendet saknas i sändningen, del 2)

15. Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn

16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.