Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 4 november 2019

1. Delårsrapport 2019

2. Delårsrapport Ljusdal Energikoncern

3. Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus

4. Ansökan från Inlandståg AB om borgen för lån hos Kommuninvest av medel för underhåll av tågen som trafikerar Inlandsbanan

5. Yttrande över revisionsrapport - Uppföljande granskning av fastighetsunderhåll

6. Måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun

7. Styrdokument Krisberedskap

8. Upphävande av Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning

9. Ny taxa och timavgift för Plan- och byggenheten

10. Ny timavgift för livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken

11. Medborgarförslag med önskemål om multiarena (kulanplan) i Tallåsen. Svar

12. Medborgarförslag med önskemål om färdigställande av gång- och cykelväg genom Los. Svar

13. Medborgarförslag om ett äldrecentrum på Gärdeåsen. Svar

14. Medborgarförslag gällande minnesmärke i Los efter Sone Banger.

15. Medborgarförslag gällande inrättande av fixartjänst i Los. Svar

16. Motion från Yvonne Oscarsson, Oscar Löfgren och Ingela Gustavsson (V) om pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor

17. Motion från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av reglemente- uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare

18. Fyllnadsval av ledamot i Albert Viksten Donationsfond efter Helena Brink (M)

19. Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Margareta Bergkvist (MP)

20. Avsägelse från Michael Michaelsen (SD) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i Albert Vikstens donationsfond och som ersättande gruppledare (SD). Ev fyllnadsval

21. Avsägelse från Charlotte Michaelsen (SD) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden samt som ersättare i utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Ev fyllnadsval

22. Avsägelse från Allan Cederborg (M) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

23. Avsägelse från Henrik Estander (M) gällande uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval

24. Avsägelse från Monica Ingerhed (C) gällande uppdraget som ersättare utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval

25. Avsägelse från Kristoffer Kavallin (MP) gällande uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval

26. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.