Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 4 maj 2020

1. Särskilda direktiv från budgetberedningen

2. Tillkommande ramar för nyupplåning under år 2020

3. Möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna att delta i sammanträden på distans

4. Förvaltningsplan Världsarv Hälsingland - antagande

5. Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

6. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för Stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter Mats Nygårdh (L)

7. Avsägelse från Sören Eriksson (C) gällande uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem

8. Medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av el

9. Medborgarförslag med önskemål om gatubelysning längs en sträcka av Stationsgatan i Järvsö

10. Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel

11. Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

12. Avsägelse från Åsa Olsson (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

13. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.