Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 27 januari 2020

1. Budget 2020, ELP 2021-2022

2. Ramar för nyupplåning och omsättning av lån under år 2020

3. Taxor för äldreomsorgen

4. Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

5. Motion från Lars G Eriksson (SD) om att kommunen föreslår regeringen att tillsätta en ny statlig rovdjursutredning. Återkallande av motion

6. Medborgarförslag om minnesstaty i Ljusdals folkpark. Svar

7. Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk

8. Medborgarförslag gällande kommunens prenumerationer på tidskrifter och dagstidningar

9. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

10. Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)

11. Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Susanne Samuelsson (C)

12. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Nyman (C)

13. Fyllnadsval av ledamot i syskonen Per och Anna Wallins fond efter Göran Westh (S)

14. Avsägelse från Mats Nygårdh (L) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för Stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem

15. Avsägelse från Mats Eriksson (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.