Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 24 februari 2020

1. Styrmodell för Ljusdals kommun

2. Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl "Cirkulationsplats vid Höga" - antagande

3. Taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

4. Revisionsrapport - Placering av barn och unga i HVB och familjehem, granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete- för kännedom

5. Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet- för kännedom

6. Motion från Stina Bolin, Irene Jonsson och Annelie Wallberg (S) om friskvårdstimme på arbetstid. Svar

7. Motion från Marie Mill (LB) gällande inrättande av tjänst som äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun. Svar

8. Motion från Marie-Louise Hellström (LB) om rätten att få lämna blod som blodgivare under arbetstid. Svar

9. Medborgarförslag om minnesstaty i Ljusdals folkpark. Svar

10. Motion från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare. Svar

11. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

12. Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)

13. Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Susanne Samuelsson (C)

14. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Nyman (C)

15. Fyllnadsval av ledamot i syskonen Per och Anna Wallins fond efter Göran Westh (S)

16. Avsägelse från Karin Wallin Hedman (SD) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden

17. Avsägelse från Jörgen Brink (C) gällande uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

18. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.