Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se måndagens sändning.

Obs! För tillfälligt sänder Radio Ljusdal sammanträdet på YouTube via Folkparks­restaurangen tills att ordinarie sändningar återupptas. Sändningen kommer inte att kunna ses via Ljusdal Energis lokala tv-kanal.

Här kommer du kunna se samman­­trädet och tidigare sändningar:

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Ärenden 9 november:

1. Fyllnadsval efter Tommy Olsson (C) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i omsorgsnämnden samt som ersättare i Världsarvsrådet

2. Fyllnadsval efter Vanja Isaksson (S) gällande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden

3. Fyllnadsval efter Martin Bjerke (C) gällande uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

4. Fyllnadsval efter Kristoffer Kavallin (MP) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden

5. Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande uppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden

6. Delårsbokslut per augusti 2020 (Revisorernas granskning kommer att skickas ut i början av v 45)

7. Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus per augusti 2020

8. Delårsrapport Ljusdal Energikoncern per augusti 2020

9. Kommunens skattesats budgetåret 2021

10. Budget 2021, ELP 2022-2023

11. Årsredovisning Hälsingerådet 2019

12. Ansökan från Ljusdals Flygklubb om kommunalt lån alternativt kommunal borgen för banklån

13. Medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö

14. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.