Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 12 mars 2018

1. Överlämnande av torvtäktstillsyn till Länsstyrelsen

2. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg tredje kvartalet 2017

3. Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort till Slottegymnasiets samtliga avgångselever

4. Motion från Marie Mill (LB) gällande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

5. Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för elöverkänsliga i Ljusdals kommun

6. Medborgarförslag gällande att ta fram fördjupad statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals kommun

7. Avsägelse av Johan Wall (SD) från platsen som ersättare i kommunstyrelsen

8. Fyllnadsval av revisorer i energikoncernen, AB Ljusdalshem m fl

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Mottagning via TV är för tillfälligt ur funktion. Man kommer att se över den tekniska utrustningen för att kunna sända kommun­fullmäktige digitalt.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.