Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 26 mars 2018

Obs! Fetmarkerade ärenden tas vid ett senare tillfälle.

1. Förslag till ny politisk organisation och förvaltningsorganisation

2. Antal ledamöter och ersättare i den nya nämndsorganisationen

3. Personalpolicy för Ljusdals kommun för antagande

4. Slutredovisning gällande nybyggnad av carport vid Centralköket

5. Slutredovisning gällande ombyggnad av aula

6. Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram med 3 miljoner kronor för 2018

7. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2017

8. Medborgarförslag med önskemål om slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter

9. Fråga från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) gällande extratjänster.

10. Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal med Trafikverket

11. Avsägelse från Mattias Hedin (S) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i omsorgsnämnden. Ev fyllnadsval

12. Avsägelse från Gunilla Brink (C) gällande uppdraget som ersättare i Valnämnden. Ev fyllnadsval

13. Avsägelse från Jan Nordlinder (S) gällande uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval

14. Val av huvudmän för Hälsinglands sparbank från ordinarie sparbanksstämma 2018 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022

15. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5) (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

16.
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5) (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

17. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (3+2). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

18.
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

19. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)


20. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

21. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

22. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

23. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)

24. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Mottagning via TV är för tillfälligt ur funktion. Man kommer att se över den tekniska utrustningen för att kunna sända kommun­fullmäktige digitalt.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.