Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 13 december 2021

1. Avsägelse från Bodil Eriksson (LB) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor

2. Föredragande ekonomichef Eric Carlsson
Ekonomistyrningsregler

3. Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb

4. Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om investeringslån med syfte att utveckla verksamheten och säkra framtiden vid Ljusdalsbygdens museum

5. Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen

6. Inköpspolicy

7. Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen

8. Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022

9. Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi

10. Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av kommunens skogspolicy

11. Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark

12. Ev övriga ärenden,

Relaterade sidor

2021-09-27...

2014-03-31 till 2015-09-28, 2018-01-29 till 2021-06-21

2015-10-26 till 2017-11-17, 2020-05-25 till 2020-11-09

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.