Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 29 april 2019

1. Ekonomichef Tom Westerberg
Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun

2. Kommunrevisionens fd ordförande Roland Bäckman
Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2018

3. Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2018

4. Strukturella förändringar

5. Vd Richard Brännström
Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för AB Ljusdalshem

6. Vd Lena Bergsten
Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Ljusdal Energiföretag AB

7. Bolagsordning AB Ljusdalshem och dess dotterbolag

8. Ägardirektiv AB Ljusdalshem och dess dotterbolag

9. Bolagsordningar Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag

10. Ägardirektiv Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag

11. Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2018

12. Folkinitiativ till kommunal folkomröstning i frågan om genomfart Ljusdal

13. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun med anledning av utskott

14. SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018, yttrande

15. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen

16. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2019

17. Medborgarförslag om att kommunalskatten borde sänkas för boende utanför tätorterna

18. Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen. Svar

19. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2018

20. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde kvartalet 2018

21. Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Lars Engström (S)

22. Fyllnadsval av ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ersättare i utbildningsnämnden samt vice gruppledare efter Tomas Skogstjärn (SD)

23. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

24. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

25. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

26. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

27. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

28. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

29. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2020 (5+5)

30. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

31. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2020 (5+5)

32. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

33. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

34. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

35. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

36. Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)

37. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

38. Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdalshems räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1)

39. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)

40. Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdals Servicehus räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1)

41. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (9+9)

42. Avsägelse från Björn Brink (C) gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

43. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.