Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 november 2019

1. Budget 2020, ELP 2021-2022

2. Nybyggnation Vård- och omsorgsboende

3. Delårsrapport Inköp Gävleborg januari-augusti 2019

4. Reglemente för krisledningsnämnd

5. Plan för hantering av extraordinära händelser

6. Sammanträdesdagar 2020

7. Ej verkställda beslut - äldreomsorg samt stöd och omsorg andra kvartalet 2019

8. Interpellation från Jenny Breslin (S) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande förutsättningarna för fler intraprenader i kommunen.

9. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2019

10. Medborgarförslag om att kommunalskatten borde sänkas för boende utanför tätorterna. Svar

11. Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal. Svar

12. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Henrik Estander (M)

13. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Kristoffer Kavallin (MP)

14. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden samt som ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

15. Avsägelse från Jessica Eriksson (S) gällande uppdraget som ersättare i Albert Vikstens donationsfond. Ev fyllnadsval

16. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.