Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 29 mars 2021

1. Fråga från Maria Molin (M) till Arbetsmarknads och socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank. Svar

2. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) om varför det inte finns en plan B för byggnation av ett demensboende. Svar

3. Fyllnadsval av uppdrag som 1:vice ordförande i omsorgsnämnden efter Maud Jonsson (L)

4. Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Helena Brink (M)

5. Avsägelse från Stina Berg (M) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

6. Avsägelse från Lasse Bergqvist (L) som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i samhällsservicenämnden

7. Avsägelse från Thomas Evensson (M) som ledamot tillika 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden

8. Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal träbyggnadsstrategi

9. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.