Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Obs! För tillfälligt sänder Radio Ljusdal sammanträdet på YouTube via Slottegymnasiets aula tills att ordinarie sändningar återupptas. Sändningen kommer inte att kunna ses via Ljusdal Energis lokala tv-kanal.

Här kommer du kunna se samman­­trädet:

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ärenden:

1. Ekonomichef Tom Westerberg.
Årsredovisning för Ljusdals kommun 2019

2. Kommunrevisionen.
Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2019

3. Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i nämnderna
verksamhetsåret 2019

4. Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för AB Ljusdalshem

5. Utökad borgensram för AB Ljusdalshem

6. Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Ljusdal Energiföretag AB

7. Avveckling av stiftelsen Närljus

8. Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg - antagande

9. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019

10. Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2020

11. Revisionsrapport - Sjukfrånvaro. Granskning av kommunstyrelsens ledning,
styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen

12. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2020

13. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2019

14. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till kommunstyrelsens ordförande
Markus Evensson (S) gällande verkställighet av beslut för ekonomisk
uppföljning. Svar

15. Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)

16. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)

17. Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter Sören
Eriksson (C)

18. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter Mats Nygårdh (L)

19. Medborgarförslag gällande minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige.

20. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.