Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 mars 2019

1. Hanna Franck Larsson PwC, ärende 1-2
Vilket uppdrag har revisionen? Utbildning

2. Revisionsrapport för information - Granskning gällande cybersäkerhet

3. Försäljning av fastigheten Ljusdal Slotte 7:1

4. Socialpsykiatrins organisatoriska tillhörighet

5. Motion från Marie Mill (LB) gällande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen Svar

6. Förslag från Omsorgsnämnden att hedersdiplom för allas insatser vid sommarens bränder hängs upp i Kommunhuset

7. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gällande diarieföring av skrivelse. Svar

8. Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

9. Interpellation från Marie-Louise Hellström (LB) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande tillgänglighetsarbetet i Ljusdals kommun

10. Avsägelse från Lars Engström (S) gällande uppdraget som ledamot i Utbildningsnämnden

11. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se sändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Senare versioner av Firefox använder Adobe Flash plugin för att visa sändningen, men då med en sämre bildkvalité.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.